Witamy na PIT-ZG.pl

Jeśli masz problem z wypełnieniem deklaracji PIT-ZG, to portal pit-zg.pl pomoże ci tej czynności.

  • Załącznik ten składają podmioty uzyskujące w roku podatkowym przychody uzyskiwane za granicą i rozliczające pity w Polsce.
  • Załącznik składa się, gdy składasz pity: pit 36, pit 36l, pit 38, pit 39.
  • Załącznik składasz odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

pit-zg.pl_1Załącznik składasz odrębnie, nawet jeżeli opodatkowujesz się wspólnie z małżonkiem. W rozliczeniach z zagranicą możliwe jest opodatkowanie według metody zwolnienia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Metoda zwolnienia z progresją – według niej do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, po czym ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, a następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Metoda proporcjonalnego odliczenia – dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.